ТЪРСЕНЕ ПРОФИЛ КОНТАКТ ДОСТАВКА
КОЛИЧКА0

Вашата количка е празна.

Свържете е с нас: 0889940651

Product was successfully added to your shopping cart.

Плащане и доставка

 I. ДОСТАВКА И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

Чл.6.1.Доставката се извършва до адреса на Клиента/Потребителя, посочен в Поръчката, съгласно избрания начин на доставка в срок, посочен в работни дни за всеки отделен продукт, считано от датата на потвърждаването на заявената поръчка. Обо Беттерманн си запазва правото да увеличава срока на доставка с не повече от 30 (тридесет) дни след предварително потвърждение от Клиента/Потребителя, направено по телефон или имейл. Поръчки за налични на склад материали получени до 14:00 часа се обработват и изпращат в рамките на същия работен ден, а за получените след този час в рамките на следващия работен ден.

  Чл.6.2. Доставката до адреса на Клиента/Потребителя е за негова сметка и се заплаща, както следва:

-                Поръчки на стойност от 1,00 до 199,00 лв. –доставка  9,99лв

-                Поръчки на стойност от 200,00 - 499,00 лв.- доставка 4,99лв

-                Поръчки на стойност над 499,00 лв. се доставят за сметка на Обо Беттерманн.

Тези цени важат само за доставки в рамките на България. За всички други страни цените на доставка подлежат на допълнително уточнение.

 

 

 

 Чл.7.1 Стоката се доставя, в оригиналната й опаковка, подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка, както и с изискваните от закона придружаващи я документи.

Чл.7.2. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за Обо Беттерманн не възниква задължение за нейното изпълнение. В този случай, стоката се връща/ остава в складовете на Обо Беттерманн, като Клиентът/Потребителят дължи заплащането на разходите по връщането и/или съхраняването на стоката. За сметка на Клиента/Потребителя са разходите по съхраняването на стоката, извършени до датата на получаването на стоката от складовете на Обо Беттерманн.

Чл.8.1. Стоката се предава на Клиента/Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата, от името на Клиента/Потребителя.

Чл.8.2. Извършеното предаване на Клиента/Потребителя се удостоверява с двустранно подписан, приемо-предавателен, товарителница, разписка, или друг писмен документ с равнозначно значение.

Чл.8.3. Приемането на Продуктите от Клиента/Потребителя, удостоверява одобрението от Клиента/Потребителя на количеството и опаковката им. Обо Беттерманн няма задължение да застрахова стоките, в това число да сключва транспортна застраховка.

 

 II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ

Чл.9. Всички цени на предлаганите в електронния магазин стоки са в български лева, с включен ДДС за посочената мерна единица.

Чл.10.1. Плащането на цената на закупените стоки се извършва по следните начини:

а/ по банков път;

б/ с дебитна или кредитна карта посредством виртуален POS терминал;

в/ с наложен платеж.

 

Чл.10.2. Плащането може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата цена или на част от нея, като във втория случай доплащането на останалата част от цената се извършва при предаване на стоката.

Чл.10.3. За приемане на авансовото плащане от Потребител, последният следва да е предоставил изричното си съгласие за извършване на плащането.

Чл.11. Допълнителните разходи, свързани с доставката, са за сметка на Клиента/Потребителя, освен в случаите, когато е изрично посочено, че доставката не се заплаща, и не се включват в размера на продажната цена.